ICOM IC- V80


ICOM V 80
Battery Pack (7.2 VDC 1400 mAh) LhitiuM
Harga ; 1.180.000,-